• Ghế CH37

 • Mã SP

  1100K011
 • Chất Liệu

  Gỗ Sồi
 • Kích thước

  520x410x810
 • Giá

  5.190.000 đ
 • Đặc điểm

  Ghế CH37

 • Số Lượng:

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm liên quan
Ghế ăn
Mã SP: 1100K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 520 x 570 x 950
4.950.000 đ
Ghế ăn Zen
Mã SP: 1100W009
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 450x490x860
4.900.000 đ
Ghế CH33
Mã SP: 1100K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 552x480x740
4.690.000 đ
Ghế SENDAI
Mã SP: 1100K025
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 560x530x800
2.490.000 đ
Ghế CH36
Mã SP: 1100A028
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 520x410x810
4.190.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100W030
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 550x510x750
5.900.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100A029
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 550x510x750
4.890.000 đ
Ghế CH36
Mã SP: 1100K026
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 520x410x810
4.900.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100K013
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 550x510x750
5.190.000 đ
Ghế KENNEDY
Mã SP: 1100W006
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 630x520x760
9.490.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100K024
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 550x510x750
5.190.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100K023
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 550x510x750
5.190.000 đ
Ghế IDA 2
Mã SP: 1100K007
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 450x490x950
3.190.000 đ
Ghế IDA
Mã SP: 1100K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 420x480x830
3.490.000 đ
Ghế IDA 3
Mã SP: 1100K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 450x500x910
3.490.000 đ
Ghế CH36
Mã SP: 1100K010
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 520x410x810
4.900.000 đ