GHẾ NHẬP

Ghế DFC-31
Mã SP: 1100K015
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 470x530x800
8.050.000 đ
Ghế đôn  DFC-40A
Mã SP: 1106W009
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 445x520x780
8.490.000 đ
Ghế ROUS
Mã SP: 1100W018
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 573x595x790
9.100.000 đ
Ghế DFC-39
Mã SP: 1100W016
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 445x520x780
9.700.000 đ
Ghế WINN
Mã SP: 1100W017
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 480x615x850
11.200.000 đ
Ghế DFC-31
Mã SP: 1100W014
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 470x520x800
11.690.000 đ
Ghế đôn DB9609-BJ
Mã SP: 1106W008
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 500x450x450
13.900.000 đ
Ghế bành WINSON
Mã SP: 1102W007
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 800x800x945
19.500.000 đ
Ghế bành DB9615N
Mã SP: 1102W002
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 605x759x750
29.000.000 đ
Ghế thư giãn ANA
Mã SP: 1109W007
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 700x839x1043
29.900.000 đ
Ghế thư giãn DB9613
Mã SP: 1109005
Kích thước: 665x1695x765
31.900.000 đ
Ghế thư giãn DB9613
Mã SP: 1109006
Kích thước: 665x1695x765
31.900.000 đ
Ghế thư giãn DB9609
Mã SP: 1109W004
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 700x730x650
33.900.000 đ
Ghế bành DFS225
Mã SP: 1102014
Kích thước: 980x910x785
34.900.000 đ
Ghế thư giãn DB9618
Mã SP: 1109008
Kích thước: 675x1105x785
42.000.000 đ
Sofa 3S DFS216
Mã SP: 1301004
Kích thước: 2200x900x820
42.190.000 đ
Sofa 3S DFS216
Mã SP: 1301005
Kích thước: 2200x900x820
42.190.000 đ
Sofa 3S DFS216
Mã SP: 1301006
Kích thước: 2200x900x820
43.490.000 đ
Ghế bành DB9622
Mã SP: 1102018
Kích thước: 770x820x790
46.500.000 đ
Ghế bành DB9622
Mã SP: 1102019
Kích thước: 770x820x790
48.000.000 đ