PHÒNG ĂN

Ghế trẻ em CH410
Mã SP: 1703A001
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 420x320x470
790.000 đ
Bàn trẻ em CH411
Mã SP: 1702A001
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 730x440x460
1.490.000 đ
Ghế SENDAI
Mã SP: 1100K025
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 560x530x800
2.490.000 đ
Ghế CH33
Mã SP: 1100A002
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 552x480x740
3.190.000 đ
Ghế DFC-31
Mã SP: 1100A033
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 470x520x800
3.190.000 đ
Ghế DFC-31
Mã SP: 1100A032
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 470x520x800
3.190.000 đ
Ghế DFC-31
Mã SP: 1100A036
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 470x520x800
3.190.000 đ
Ghế KATAKANA
Mã SP: 1100K009
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 506x550x680
3.190.000 đ
Ghế băng YULI
Mã SP: 1101A003
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 900x340x450
3.490.000 đ
Ghế DFC-31
Mã SP: 1100A022
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 470x520x800
3.490.000 đ
Ghế IDA
Mã SP: 1100K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 420x480x830
3.490.000 đ
Ghế IDA 2
Mã SP: 1100K007
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 450x490x950
3.490.000 đ
Ghế IDA 3
Mã SP: 1100K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 450x500x910
3.490.000 đ
Ghế KATAKANA
Mã SP: 1100W008
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 506x550x680
3.690.000 đ
Ghế ELBOW
Mã SP: 1100K019
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 548x440x730
3.900.000 đ
Ghế DFC-31
Mã SP: 1100W031
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 470x520x800
3.990.000 đ
Ghế CH36
Mã SP: 1100A028
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 520x410x810
4.190.000 đ
Ghế CH33
Mã SP: 1100K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 552x480x740
4.690.000 đ
Ghế CH36
Mã SP: 1100K026
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 520x410x810
4.900.000 đ
Ghế CH36
Mã SP: 1100K010
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 520x410x810
4.900.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100A029
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 550x510x750
4.900.000 đ
Ghế băng IMOBENCH
Mã SP: 1101A004
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1528x450x480
4.990.000 đ
Ghế CH37
Mã SP: 1100K011
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 520x410x810
5.190.000 đ
Ghế ROUS
Mã SP: 1100W035
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 573x595x790
5.490.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100K012
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 550x510x750
5.490.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100K023
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 550x510x750
5.490.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100K013
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 550x510x750
5.490.000 đ
Ghế băng ZEN
Mã SP: 1101K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1600x300x460
5.900.000 đ
Ghế bar PIERCE
Mã SP: 1105K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 495x520x1150
5.900.000 đ
Ghế bar PIERCE
Mã SP: 1105W001
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 495x520x1150
5.900.000 đ
Ghế WINN
Mã SP: 1100W034
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 480x615x850
5.900.000 đ
Bàn ăn LARS
Mã SP: 1000A013
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1200x900x750
6.490.000 đ
Bàn ăn MARIA
Mã SP: 1000A014
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1000x1000x720
6.490.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100W030
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 550x510x750
6.490.000 đ
Ghế KENNEDY
Mã SP: 1100K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 630x520x700
7.490.000 đ
Bàn ăn LARS
Mã SP: 1000A012
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1600x900x750
7.900.000 đ
Ghế băng ZEN
Mã SP: 1101W002
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1550x300x460
7.900.000 đ
Ghế KENNEDY
Mã SP: 1100W006
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 630x520x760
9.490.000 đ
Bàn ăn MARIA
Mã SP: 1000K016
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1300x1300x720
9.900.000 đ
Bàn ăn CH327
Mã SP: 1000A011
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1800x900x730
10.900.000 đ
Bàn ăn CH337
Mã SP: 1000K015
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1400x1150x720
10.900.000 đ
Bàn ăn ALDINE
Mã SP: 1000K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1600x800x750
11.490.000 đ
Bàn ăn CH002
Mã SP: 1000K009
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1860x900x720
11.490.000 đ
Bàn bar PIERCE
Mã SP: 1005W001
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 800x800x950
11.900.000 đ
Bàn ăn CH327
Mã SP: 1000K010
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1800x900x730
12.900.000 đ
Bàn ăn IDA
Mã SP: 1000K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2200x1000x750
14.900.000 đ
Tủ chén đĩa IDA 2
Mã SP: 1502K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 800x500x1750
18.900.000 đ
Bàn ăn SPLIT
Mã SP: 1000K007
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1990x1000x740
19.490.000 đ
Tủ chén đĩa CH825
Mã SP: 1502K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2000x490x800
26.490.000 đ
Tủ chén đĩa IDA 1
Mã SP: 1502K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x500x1745
29.000.000 đ
Tủ chén đĩa ZEN
Mã SP: 1502W004
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1520x500x750
29.900.000 đ