BÀN ĂN

Bàn ăn LARS
Mã SP: 1000A013
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1200x900x750
6.900.000 đ
Bàn ăn MARIA
Mã SP: 1000A014
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1000x1000x720
6.900.000 đ
Bàn ăn LARS
Mã SP: 1000A012
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1600x900x750
7.900.000 đ
Bàn ăn MARIA
Mã SP: 1000K016
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1300x1300x720
9.900.000 đ
Bàn ăn CH327
Mã SP: 1000A011
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1800x900x730
10.900.000 đ
Bàn ăn CH337
Mã SP: 1000K015
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1400x1150x720
10.900.000 đ
Bàn ăn CH002
Mã SP: 1000K009
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1860x900x720
11.680.000 đ
Bàn ăn ALDINE
Mã SP: 1000K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1600x800x750
12.200.000 đ
Bàn ăn CH327
Mã SP: 1000K010
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1800x900x730
13.900.000 đ
Bàn ăn IDA
Mã SP: 1000K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2200x1000x750
15.390.000 đ
Bàn ăn SPLIT
Mã SP: 1000K007
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1990x1000x740
21.490.000 đ