BÀN ĂN

Bàn ăn MARIA
Mã SP: 1000A014
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1000x1000x720
6.900.000 đ
Bàn ăn ERIK
Mã SP: 1000A008
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1800x900x750
7.900.000 đ
Bàn ăn LARS
Mã SP: 1000A012
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1600x900x750
7.900.000 đ
Bàn ăn MARIA
Mã SP: 1000K016
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1300x1300x720
9.900.000 đ
Bàn ăn CH327
Mã SP: 1000A011
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1800x900x730
10.100.000 đ
Bàn ăn CH337
Mã SP: 1000K015
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1400x1150x720
10.900.000 đ
Bàn ăn ALDINE
Mã SP: 1000K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1600x800x750
11.490.000 đ
Bàn ăn CH002
Mã SP: 1000K009
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1860x900x720
11.490.000 đ
Bàn DI-03a
Mã SP: 1000W011
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1524x960x750
12.960.000 đ
Bàn ăn CH327
Mã SP: 1000K010
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1800x900x730
13.900.000 đ
Bàn DI-03a
Mã SP: 1000W012
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1850 x 960 x 750
14.500.000 đ
Bàn ăn IDA
Mã SP: 1000K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2200x1000x750
14.900.000 đ
Bàn ăn SPLIT
Mã SP: 1000K007
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1990x1000x740
19.490.000 đ
Bàn ăn ROUS
Mã SP: 1000A003
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1350x1350x750
25.900.000 đ