GHẾ

Ghế SENDAI
Mã SP: 1100K025
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 560x530x800
2.490.000 đ
Ghế CH33
Mã SP: 1100A002
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 552x480x740
3.190.000 đ
Ghế IDA 2
Mã SP: 1100K007
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 450x490x950
3.190.000 đ
Ghế DFC-31
Mã SP: 1100A032
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 470x520x800
3.490.000 đ
Ghế IDA
Mã SP: 1100K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 420x480x830
3.490.000 đ
Ghế IDA 3
Mã SP: 1100K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 450x500x910
3.490.000 đ
Ghế ELBOW
Mã SP: 1100K019
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 548x440x730
3.600.000 đ
Ghế CH36
Mã SP: 1100A028
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 520x410x810
4.190.000 đ
Ghế CH33
Mã SP: 1100K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 552x480x740
4.690.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100A029
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 550x510x750
4.890.000 đ
Ghế ăn Zen
Mã SP: 1100W009
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 450x490x860
4.900.000 đ
Ghế CH36
Mã SP: 1100K026
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 520x410x810
4.900.000 đ
Ghế CH36
Mã SP: 1100K010
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 520x410x810
4.900.000 đ
Ghế ăn
Mã SP: 1100K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 520 x 570 x 950
4.950.000 đ
Ghế CH37
Mã SP: 1100K011
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 520x410x810
5.190.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100K024
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 550x510x750
5.190.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100K023
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 550x510x750
5.190.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100K013
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 550x510x750
5.190.000 đ
Ghế WINN
Mã SP: 1100W020
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 480x615x850
5.300.000 đ
Ghế ROUS
Mã SP: 1100W035
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 573x595x790
5.490.000 đ
Ghế WINN
Mã SP: 1100W034
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 480x615x850
5.900.000 đ
Ghế WISHBONE
Mã SP: 1100W030
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 550x510x750
5.900.000 đ
Ghế KENNEDY
Mã SP: 1100K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 630x520x700
7.490.000 đ
Ghế KENNEDY
Mã SP: 1100W006
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 630x520x760
9.490.000 đ