TỦ CHÉN ĐĨA

Tủ chén dĩa KT-01
Mã SP: 1502A001
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 900 x 350 x 1800
15.000.000 đ
Tủ chén đĩa IDA 2
Mã SP: 1502K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 800x500x1750
18.900.000 đ
Tủ chén đĩa CH825
Mã SP: 1502K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2000x490x800
26.490.000 đ
Tủ chén đĩa IDA 1
Mã SP: 1502K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x500x1745
29.000.000 đ
Tủ chén đĩa ZEN
Mã SP: 1502W004
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1520x500x750
29.900.000 đ