PHÒNG KHÁCH

Bàn góc ANUBIS
Mã SP: 1004A005
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 400x400x400
449.000 đ
Bàn góc ANUBIS
Mã SP: 1004A004
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 400x400x400
449.000 đ
Bàn góc BREDA
Mã SP: 1004A011
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 400x400x445
590.000 đ
Bàn góc BREDA
Mã SP: 1004A012
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 400x400x445
590.000 đ
Bàn góc BREDA
Mã SP: 1004A013
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 400x400x445
590.000 đ
Bàn cafe FINI 550
Mã SP: 1001A014
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 550x550x417
1.490.000 đ
Bàn góc BREDA
Mã SP: 1004K007
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 400x400x450
1.490.000 đ
Bàn góc T2
Mã SP: 1004K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 500x500x450
1.560.000 đ
Bàn cafe FINI 750
Mã SP: 1001A013
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 750x750x467
2.190.000 đ
Ghế đôn LANA
Mã SP: 1106K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 350x330x450
2.190.000 đ
Bàn góc HORA
Mã SP: 1004A009
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 600x468x550
2.490.000 đ
Bàn góc NO.022
Mã SP: 1004K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 450x470x510
2.490.000 đ
Ghế đôn ARTA
Mã SP: 1106K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 400x300x450
2.490.000 đ
Ghế đôn LANA
Mã SP: 1106W007
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 350x330x450
2.490.000 đ
Bàn cafe JOY
Mã SP: 1001A015
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 500/460x400/430
2.690.000 đ
Bàn cafe ZEUS
Mã SP: 1001A003
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 550x550x550
3.190.000 đ
Ghế đôn CH53
Mã SP: 1106K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 500x390x450
3.490.000 đ
Kệ HONEYCOMB
Mã SP: 1400A005
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1200x700x120
3.490.000 đ
Bàn cafe OW449
Mã SP: 1001K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 600x600x460
3.690.000 đ
Ghế đôn DB9609-BJ
Mã SP: 1106A012
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 500x450x450
3.900.000 đ
Ghế đôn  DFC-40A
Mã SP: 1106A011
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 445x520x780
4.690.000 đ
Bàn cafe CH011
Mã SP: 1001K007
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1300x550x480
4.900.000 đ
Bàn cafe OVAL
Mã SP: 1001K012
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1000x500x400
4.900.000 đ
Ghế đôn OW149F
Mã SP: 1106K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 600x400x450
4.900.000 đ
Bàn cafe CH008
Mã SP: 1001K011
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 770x770x440
4.990.000 đ
Bàn cafe CH008
Mã SP: 1001K010
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 880x880x480
5.490.000 đ
Bàn góc ZEN
Mã SP: 1004K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 800x400x450
5.490.000 đ
Ghế bành CH44
Mã SP: 1102K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 650x650x800
5.900.000 đ
Tủ giầy LARS
Mã SP: 1504A002
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 710x250x1130
5.900.000 đ
Bàn cafe NOEMI
Mã SP: 1001K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x600x500
6.900.000 đ
Bàn Cafe ST-02
Mã SP: 1001K013
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200 x 600 x 430
6.900.000 đ
Bàn góc ZEN
Mã SP: 1004W002
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 800x400x450
6.900.000 đ
Ghế bành MADISON
Mã SP: 1102W001
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 800x800x800
6.900.000 đ
Ghế bập bênh
Mã SP: 1109H001
Chất Liệu: Gỗ Hemlock
Kích thước: 800x900x770
6.900.000 đ
Tủ giầy MILAN
Mã SP: 1504A005
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1200x300x550
7.490.000 đ
Bàn cafe ZEN
Mã SP: 1001K008
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x600x400
7.900.000 đ
Ghế bành YURI
Mã SP: 1102A021
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 820x450x475
7.900.000 đ
Bàn cafe ALAN
Mã SP: 1001W009
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1000x600x400
7.990.000 đ
Ghế bành CH44
Mã SP: 1102K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 650x650x800
7.990.000 đ
Kệ Tivi ALTA
Mã SP: 1500V003
Chất Liệu: Gỗ Ash, MDF
Kích thước: 1800x417x500
7.990.000 đ
Kệ TV AUVITA
Mã SP: 1500A004
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1400x420x530
7.990.000 đ
Bàn trang trí NO.022
Mã SP: 1002K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1020x340x750
8.490.000 đ
Ghế bành DB9615N
Mã SP: 1102A003
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 605x759x750
8.490.000 đ
Ghế bành ZEN
Mã SP: 1102K009
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 700x720x750
8.490.000 đ
Bàn cafe NO.022
Mã SP: 1001K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1050x485x410
8.900.000 đ
Bàn trang trí ZEN
Mã SP: 1002K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x400x900
8.900.000 đ
Kệ TANA
Mã SP: 1400A007
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1200x420x1760
8.900.000 đ
Kệ TV LAM
Mã SP: 1500K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1000x450x430
9.190.000 đ
Ghế bành CH25
Mã SP: 1102K006
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 7100x700x730
9.490.000 đ
Ghế bành OTIS
Mã SP: 1102W008
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 550x740x780
9.490.000 đ
Tủ giầy MILAN
Mã SP: 1504A006
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1810x300x550
9.490.000 đ
Ghế bành CAMILLA
Mã SP: 1102K012
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 730x750x860
9.900.000 đ
Ghế bành CH25
Mã SP: 1102K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 700x700x730
10.490.000 đ
Ghế bành KARLA
Mã SP: 1102K011
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 930x9030x770
10.490.000 đ
Ghế bành ZEN
Mã SP: 1102W010
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 700x720x750
10.490.000 đ
Kệ CATO
Mã SP: 1400K009
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1160x500x1800
10.490.000 đ
Ghế bành CAMILLA
Mã SP: 1102W013
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 730x750x860
10.900.000 đ
Ghế bành NOEMI
Mã SP: 1102K017
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1000x715x650
10.900.000 đ
Kệ TANA
Mã SP: 1400K008
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x420x1760
10.900.000 đ
Sofa 2S SENSE
Mã SP: 1300W005
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1400x700x900
11.490.000 đ
Bàn trang trí ZEN
Mã SP: 1002W001
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1200x400x900
11.900.000 đ
Tủ trang trí IDA
Mã SP: 1507K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x400x760
11.900.000 đ
Sofa 2S DUCKING
Mã SP: 1300M006
Chất Liệu: Gỗ Dái Ngựa
Kích thước: 1950x700x530
12.900.000 đ
Tủ trang trí NAN
Mã SP: 1507W001
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 470x370x1600
12.900.000 đ
Tủ trang trí NAN
Mã SP: 1507W002
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 600x300x1800
12.900.000 đ
Bàn Console CT-04
Mã SP: 1002W005
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 450x1400x800
13.640.000 đ
Ghế thư giãn PEACOCK
Mã SP: 1109W001
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1060x760x600
13.900.000 đ
Sofa 2S NOEMI
Mã SP: 1300K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1440x715x650
13.900.000 đ
Sofa 2S ZEN
Mã SP: 1300K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1350x720x750
14.190.000 đ
Kệ LOMBARD
Mã SP: 1400K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1000x365x1960
14.900.000 đ
Ghế thư giãn CIRCLE
Mã SP: 1109A003
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 980x1130x890
15.490.000 đ
Bàn trang trí CONSOLE
Mã SP: 1002W005
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 450x1400x800
15.900.000 đ
Ghế bành DUCKIN
Mã SP: 1102W015
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1240x800x650
16.900.000 đ
Ghế thư giãn CIRCLE
Mã SP: 1109W002
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 980x1130x890
16.900.000 đ
Tủ giầy CABIN
Mã SP: 1504K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 800x350x1060
16.900.000 đ
Tủ trang trí CASANOVA
Mã SP: 1507K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1300x400x740
16.900.000 đ
Sofa 2S ZEN
Mã SP: 1300W007
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1350x720x750
17.490.000 đ
Sofa 3S ZEN
Mã SP: 1301K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2000x720x750
17.490.000 đ
Tủ trang trí NAN
Mã SP: 1507W003
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1200x300x1200
17.490.000 đ
Kệ BLAIR
Mã SP: 1400K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1430x350x1660
19.900.000 đ
Sofa 2S CH162
Mã SP: 1300K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1370x790x850
19.900.000 đ
Sofa 2S OW602
Mã SP: 1300K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1490x700x764
19.900.000 đ
Sofa 2S CH162
Mã SP: 1300K008
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1370x790x850
20.490.000 đ
Sofa 2S CH162
Mã SP: 1300K009
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1370x790x850
20.490.000 đ
Sofa 3S CH163
Mã SP: 1301K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1920x790x850
23.900.000 đ
Sofa 3S OW603
Mã SP: 1301K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2100x700x764
23.900.000 đ
Tủ trang trí SCARPA
Mã SP: 1507K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1300x450x740
23.900.000 đ
SOFA BED
Mã SP: 1301K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2400x800x750
24.500.000 đ
Kệ ALMA
Mã SP: 1400K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1600x1450x400
26.900.000 đ
Kệ TV DF-D821
Mã SP: 1500W001
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 2400x550x540
34.900.000 đ
Kệ BLY
Mã SP: 1400W003
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1521x350x1650
35.900.000 đ