BÀN CAFÉ

Bàn cafe FINI 550
Mã SP: 1001A014
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 550x550x417
1.490.000 đ
Bàn cafe FINI 750
Mã SP: 1001A013
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 750x750x467
2.190.000 đ
Bàn cafe JOY
Mã SP: 1001A015
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 500/460x400/430
2.690.000 đ
Bàn cafe ZEUS
Mã SP: 1001A003
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 550x550x550
3.190.000 đ
Bàn cafe OW449
Mã SP: 1001K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 600x600x460
3.690.000 đ
Bàn cafe CH011
Mã SP: 1001K007
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1300x550x480
4.900.000 đ
Bàn cafe OVAL
Mã SP: 1001K012
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x600x400
4.900.000 đ
Bàn cafe CH008
Mã SP: 1001K011
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 770x770x440
4.990.000 đ
Bàn cafe CH008
Mã SP: 1001K010
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 880x880x480
5.490.000 đ
Bàn cafe ZEN
Mã SP: 1001K008
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x600x400
7.900.000 đ
Bàn cafe ALAN
Mã SP: 1001W009
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1000x600x400
7.990.000 đ
Bàn cafe NO.022
Mã SP: 1001K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1050x485x410
8.900.000 đ