KỆ/TỦ TRANG TRÍ

Kệ HONEYCOMB
Mã SP: 1400A005
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1200x700x120
3.490.000 đ
Kệ TANA
Mã SP: 1400A007
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1200x420x1760
8.900.000 đ
Kệ CATO
Mã SP: 1400K009
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1160x500x1800
10.490.000 đ
Kệ TANA
Mã SP: 1400K008
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x420x1760
10.900.000 đ
Tủ trang trí IDA
Mã SP: 1507K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x400x760
11.900.000 đ
Tủ trang trí NAN
Mã SP: 1507W001
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 470x370x1600
12.900.000 đ
Tủ trang trí NAN
Mã SP: 1507W002
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 600x300x1800
12.900.000 đ
Kệ LOMBARD
Mã SP: 1400K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1000x365x1960
14.900.000 đ
Tủ trang trí CASANOVA
Mã SP: 1507K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1300x400x740
16.900.000 đ
Tủ trang trí NAN
Mã SP: 1507W003
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1200x300x1200
17.490.000 đ
Kệ BLAIR
Mã SP: 1400K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1430x350x1660
19.900.000 đ
Tủ trang trí SCARPA
Mã SP: 1507K006
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1300x450x740
23.900.000 đ
Kệ ALMA
Mã SP: 1400K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1600x1450x400
26.900.000 đ
Kệ BLY
Mã SP: 1400W003
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1521x350x1650
35.900.000 đ