SOFA

Sofa 2S SENSE
Mã SP: 1300W005
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1400x700x900
11.490.000 đ
Sofa 2S DUCKING
Mã SP: 1300M006
Chất Liệu: Gỗ Dái Ngựa
Kích thước: 1950x700x530
12.900.000 đ
Sofa 2S NOEMI
Mã SP: 1300K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1440x715x650
13.900.000 đ
Sofa 2S ZEN
Mã SP: 1300K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1350x720x750
14.190.000 đ
Sofa 2S ZEN
Mã SP: 1300W007
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 1350x720x750
17.490.000 đ
Sofa 3S ZEN
Mã SP: 1301K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2000x720x750
17.490.000 đ
Sofa 2S CH162
Mã SP: 1300K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1370x790x850
19.900.000 đ
Sofa 2S OW602
Mã SP: 1300K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1490x700x764
19.900.000 đ
Sofa 2S CH162
Mã SP: 1300K008
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1370x790x850
20.490.000 đ
Sofa 2S CH162
Mã SP: 1300K009
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1370x790x850
20.490.000 đ
Sofa 3S CH163
Mã SP: 1301K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1920x790x850
23.900.000 đ
Sofa 3S OW603
Mã SP: 1301K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2100x700x764
23.900.000 đ
SOFA BED
Mã SP: 1301K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2400x800x750
24.500.000 đ