TỦ GIÀY

Tủ giầy LARS
Mã SP: 1504A002
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 710x250x1130
5.900.000 đ
Tủ giầy MILAN
Mã SP: 1504A005
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1200x300x550
7.490.000 đ
Tủ giầy MILAN
Mã SP: 1504A006
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1810x300x550
9.490.000 đ
Tủ giầy CABIN
Mã SP: 1504K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 800x350x1060
16.900.000 đ