GIƯỜNG NGỦ

Giường 1m CHIBA
Mã SP: 1604K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2180x1090x1050
14.900.000 đ
Giường 1m6 WILLA
Mã SP: 1601A006
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 2170x1675x880
14.900.000 đ
Giường 1m6 WILLA
Mã SP: 1601K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2168x1675x880
19.900.000 đ
Giường 1m4 IDA
Mã SP: 1602K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2095x1490x1180
20.900.000 đ
Giường 1m EUROPE
Mã SP: 1604W002
Chất Liệu: Gỗ Óc chó
Kích thước: 2190x1100x1000
21.900.000 đ
Giường 1m6 CURVY
Mã SP: 1601K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2180x1705x1080
22.490.000 đ
Giường 1m8 ZEN
Mã SP: 1600A004
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 2260x2200x750
22.900.000 đ
Giường 1m6 CHIBA
Mã SP: 1601K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2150x1680x1050
23.490.000 đ
Giường 1m6 HIRO
Mã SP: 1601K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2200x1760x950
25.900.000 đ
Giường 1m8 WILLA
Mã SP: 1600K007
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2170x1875x880
25.900.000 đ
Giường 1m6 ZEN
Mã SP: 1601K005
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 2260x2000x750
29.900.000 đ