PHÒNG TẮM

Khăn mặt
Mã SP: 2201032
Chất Liệu: Micro Fiber
Kích thước: 29x29
36.000 đ
Khăn mặt
Mã SP: 2201033
Chất Liệu: Micro Fiber
Kích thước: 45x29
46.000 đ
Khăn mặt (01 cặp)
Mã SP: 2201031
Chất Liệu: Micro Fiber
Kích thước: 21x20
46.000 đ
Khăn tắm
Mã SP: 2202071
Chất Liệu: Micro Fiber
Kích thước: 78x36
106.000 đ
Khăn tắm
Mã SP: 2202072
Chất Liệu: Micro Fiber
Kích thước: 95x48
169.000 đ
Khăn choàng trẻ em
Mã SP: 2206001
Chất Liệu: Micro Fiber
Kích thước: 73x73
199.000 đ
Khăn tắm
Mã SP: 2202073
Chất Liệu: Micro Fiber
Kích thước: 120x60
219.000 đ
Khăn tắm
Mã SP: 2202074
Chất Liệu: Micro Fiber
Kích thước: 136x73
349.000 đ
Áo choàng tắm trẻ em
Mã SP: 2207001
Chất Liệu: Micro Fiber
Kích thước: 70x50
399.000 đ
Áo choàng tắm nam
Mã SP: 2209001
Chất Liệu: Micro Fiber
Kích thước: 116x104
690.000 đ
Áo choàng tắm nữ
Mã SP: 2208001
Chất Liệu: Micro Fiber
Kích thước: 102x60
690.000 đ