KHUNG TRANH

Khung tranh gỗ 20x30
Mã SP: 2109009
Chất Liệu: Gỗ
Kích thước: 20x30
349.000 đ
Khung tranh composite Viền đen 30x40
Mã SP: 2109001
Chất Liệu: Composite
Kích thước: 30x40
399.000 đ
Khung tranh composite Viền trắng 30x40
Mã SP: 2109002
Chất Liệu: Composite
Kích thước: 30x40
399.000 đ
Khung tranh gỗ 30x40
Mã SP: 2109010
Chất Liệu: Gỗ
Kích thước: 30x40
449.000 đ
Khung tranh composite Viền đen 40x60
Mã SP: 2109003
Chất Liệu: Composite
Kích thước: 40x60
549.000 đ
Khung tranh composite Viền trắng 40x60
Mã SP: 2109004
Chất Liệu: Composite
Kích thước: 40x60
549.000 đ
Khung tranh gỗ 40x60
Mã SP: 2109011
Chất Liệu: Gỗ
Kích thước: 40x60
619.000 đ
Khung tranh composite Viền đen 50x70
Mã SP: 2109005
Chất Liệu: Composite
Kích thước: 50x70
699.000 đ
Khung tranh composite Viền trắng 50x70
Mã SP: 2109006
Chất Liệu: Composite
Kích thước: 50x70
699.000 đ
Khung tranh composite Viền đen 60x80
Mã SP: 2109007
Chất Liệu: Composite
Kích thước: 60x80
799.000 đ
Khung tranh composite Viền trắng 60x80
Mã SP: 2109008
Chất Liệu: Composite
Kích thước: 60x80
799.000 đ
Khung tranh gỗ 50x70
Mã SP: 2109012
Chất Liệu: Gỗ
Kích thước: 50x70
799.000 đ