VĂN PHÒNG

Bàn làm việc VERNON
Mã SP: 1003A005
Chất Liệu: Gỗ Ash
Kích thước: 1000x500x765
4.190.000 đ
Bàn làm việc KATAKANA
Mã SP: 1003K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1000x500x850
7.490.000 đ
Ghế đọc sách FH419
Mã SP: 1104K003
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 954x765x1020
12.490.000 đ
Bàn làm việc GUNDA
Mã SP: 1003K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1000x750x1810
13.490.000 đ
Ghế đọc sách FH419
Mã SP: 1104K001
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 954x765x1020
15.900.000 đ
Ghế đọc sách FH419
Mã SP: 1104K002
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 954x765x1020
15.900.000 đ
Kệ IDA
Mã SP: 1400K004
Chất Liệu: Gỗ Sồi
Kích thước: 1200x350x1930
27.490.000 đ