Liên Hệ
Địa Chỉ
Showroom
49 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Q. 2, TP. HCM
Showroom
90 Nguyễn đình chiểu, P. Dakao Q1, TP. HCM
Factory
Số 29 Đường 128, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Giờ mở cửa
Monday – Friday : 09:00 – 20:00
Sunday & Saturday: 10:30 – 22:00
Thông tin liên hệ
Email : furniture@dongnhan.vn
Điện thoại : 0938 89 87 85 - 0915 95 39 19
Liên Hệ
Địa Chỉ
Showroom
49 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Q. 2, TP. HCM
Showroom
90 Nguyễn đình chiểu, P. Dakao Q1, TP. HCM
Factory
Số 29 Đường 128, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Giờ mở cửa
Monday – Friday : 09:00 – 20:00
Sunday & Saturday: 10:30 – 22:00
Thông tin liên hệ
Email : furniture@dongnhan.vn
Điện thoại : 0938 89 87 85 - 0915 95 39 19